Υπηρεσίες

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη μίας δημιουργικής συνεργασίας ανάμεσα στον πελάτη και τον μηχανικό. Διαθέτουμε την απαραίτητη γνώση, την τεχνολογία και την πολύχρονη εμπειρία, ώστε να παράξουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Η εταιρεία μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου οι οποίες αφορούν τα εξής πεδία:

 • Κατασκευή Ιδιωτικών & Δημοσίων Έργων
 • Μελέτη – Επίβλεψη Τεχνικών Έργων
 • Διαχείριση Έργων (Project Manangment)
 • Ανακαίνιση – Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
 • Έκδοση Αδειών Δόμησης – Άδειες Λειτουργίας Επιχειρήσεων
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
 • Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων – Εργασίες Πεδίου
 • Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου – Εκπόνηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ)
 • Υπηρεσίες Τεχνικού – Συντονιστή Ασφαλείας
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • Εξοικονομώ κατ’ όικον
 • Real Estate – Επενδύσεις